Trong khóa học này, Anh/Chị sẽ được giới thiệu về các nguyên tắc, lợi ích của “Khen thưởng-kỷ luật tích cực” cũng như các kỹ thuật ứng dụng “Khen thưởng, kỷ luật tích cực” để xây dựng lớp học lành mạnh, hạnh phúc.

NỘI DUNG KHÓA HỌC         
 Thế nào là khen thưởng - kỷ luật tích cực? 
 Nguyên tắc khen thưởng - kỷ luật tích cực. 
 Lợi ích của khen thưởng - kỷ luật tích cực trong trường học 
 Kỹ thuật khen thưởng, kỷ luật tích cực. 
 Thực hành tình huống. 

GIÁ TRỊ MANG LẠI   
 Giáo viên hiểu và nắm vững về nguyên tắc khen thưởng - kỷ luật tích cực. 
 Giáo viên có kỹ thuật khen thưởng - kỷ luật tích cực học sinh hướng tới lớp học hạnh phúc, ở đó học sinh cảm nhận được mỗi ngày đến trường là một ngày vui. 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ  
 Tổng đài tư vấn: 1900 3307         
 Email: lienhe@braincare.vn