Thông tư 33/2018-BGD&ĐT về “Hướng dẫn công tác xã hội trong trường học” ra đời với mục tiêu:
 Nâng cao kiến thức và kỹ năng để người học tự giải quyết các khó khăn, căng thẳng, khủng hoảng tạm thời về tâm lý, phát huy tiềm năng, năng lực học tập của bản thân. Bảo vệ người học trước nguy cơ bị xâm hại, bị bạo lực, phòng tránh các tệ nạn xã hội, hạn chế tình trạng người học bỏ học, vi phạm pháp luật. 
 Nâng cao nhận thức, kỹ năng của cha mẹ hoặc người giám hộ của người học trong việc hiểu, chia sẻ, đồng hành cùng người học. Hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên trong cơ sở giáo dục nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác xã hội trong trường học. 
 Kết nối nguồn lực từ cộng đồng tham gia, phối hợp cùng cơ sở giáo dục thúc đẩy hoạt động công tác xã hội trong trường học. 

Tuy đây là một nội dung quan trọng và đã có văn bản hướng dẫn, song công tác xã hội trong trường học vẫn rất mới mẻ đối với đa số các thầy/cô giáo. Nội dung, hình thức của công tác xã hội trong trường học là gì và như thế nào? Các quy trình triển khai Công tác xã hội trong trường học ra sao? Giáo viên cần những kỹ năng nào để có thể triển khai? Khóa học “Công tác xã hội trường học (Thông tư 33/2018-BGD&ĐT)” sẽ giải đáp chi tiết cho thầy/cô tất cả các thắc mắc trên.

NỘI DUNG KHÓA HỌC         
 Công tác xã hội trường học là gì? 
 Nội dung, hình thức của công tác xã hội trường học. 
 Quy trình triển khai công tác xã hội trường học. 
 Kỹ năng công tác xã hội trường học trong hỗ trợ học sinh. 
 Thực hành tình huống. 

GIÁ TRỊ MANG LẠI   
 Giáo viên, nhân viên, cán bộ trong trường học đều hiểu về vai trò của mình trong CTXH ở trường học và nắm được các phương pháp và quy trình can thiệp hỗ trợ học sinh gặp các vấn đề khó khăn trong môi trường học đường. 
 Giáo viên, nhân viên, cán bộ trường học có kỹ năng công tác xã hội trường học trong hỗ trợ học sinh. 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ           
 Tổng đài tư vấn: 1900 3307         
 Email: lienhe@braincare.vn