Trong khóa học “Hướng dẫn sử dụng công cụ chẩn đoán, đánh giá tâm lý học sinh” này, anh/chị giáo viên được cung cấp các công cụ chẩn đoán, đánh giá sự phát triển và các vấn đề tâm lý của học sinh, đồng thời được hướng dẫn cách sử dụng các công cụ này một cách hiệu quả.

NỘI DUNG KHÓA HỌC         
 Một số công cụ chẩn đoán, đánh giá sự phát triển và các vấn đề tâm lí của học sinh. 
 Làm thế nào để sử dụng công cụ chẩn đoán, đánh giá tâm lí học sinh một cách hiệu quả? 
 Thực hành tình huống. 

GIÁ TRỊ MANG LẠI   
 Sau khóa học, giáo viên sẽ nắm được các vấn đề về sự phát triển và các vấn đề về tâm lý của học sinh từ đó phối hợp với gia đình để có phương án thúc đẩy, hỗ trợ hoặc can thiệp kịp thời. 

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ           
 Tổng đài tư vấn: 1900 3307         
 Email: lienhe@braincare.vn